UAB “KELTENA” PRIVATUMO POLITIKA

Mes siekiame išsamiai informuoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis internetine platforma www.keltena.eu (toliau - Svetainė), kuri priklauso ir kurią valdo UAB “Keltena” (toliau - Duomenų valdytojas), įsikūrusi S. Kerbedžio 21-3, LT-35114 Panevėžys, Lietuva.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija apie Jus, kurią pateikiate naudodamiesi mūsų Svetaine, kurie leidžia Jus identifikuoti, tokie kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie su mumis sudarytas sutartis, jų istorija ir t.t.

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumas, tad duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau - Įstatymas) bei kitais teisės aktais.

Ši Privatumo politika (toliau - Politika) skirta informuoti kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ar kitaip naudojame verslo tikslams. Ši Politika galioja kiekvienam vartotojui besilankančiam ar kitaip besinaudojančiam Duomenų valdytojo svetaine, nepaisant įrenginio (kompiuteris, mobilus telefonas, planšetė, ar kt.) ar naršyklės.

Kokius asmens duomenis renkame?

Mes renkame, saugome ir tvarkome Jūsų pateiktą asmeninę informaciją: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas. Mes taip pat galime rinkti informaciją susijusią su Jūsų IP adresu, naudojamu naršymo įrenginiu, naršykle, Jūsų interakcija su mūsų svetainės turiniu.

Be aiškaus Jūsų leidimo nenaudosime čia išvardintų asmens duomenų, ypač IP adreso, nebent toks naudojimas yra būtinas teikti mūsų paslaugoms arba saugumo tikslais.

Kaip naudojame Jūsų duomenis?

Asmens duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi tam, kad Jūs galėtumėte patogiai įsigyti mūsų prekes bei naudotis mūsų paslaugomis, o mes galėtume Jums teikti paslaugas, nustatyti Jūsų tapatybė, su Jumis susisiekti ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Jūsų asmeniniai duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, pvz. siųsti naujienlaiškius, pateikti individualizuotus reklaminius pasiūlymus, siųsti pranešimus apie akcijas ar kitokius pasiūlymus bei atnaujinimus. Jūs pasiliekate teisę atsisakyti ar riboti komunikaciją su Duomenų valdytoju.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Tam tikroms paslaugoms teikti Duomenų valdytojas gali samdyti išorinius paslaugų teikėjus, kurie imasi duomenų tvarkymo procedūrų mūsų vardu bei pagal mūsų nurodymus. Šiuos išorinius paslaugų teikėjus renkamės atidžiai ir vadovaudamiesi teisės aktais. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Reglamento, įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su mumis sudarytą sandorį (pavyzdžiui, siekiant grąžinti jums pinigų sumą prekės grąžinimo atveju, ir pan.), teismams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius verslo pokyčius (be kita ko, ir potencialiais ar esamais verslo pirkėjais bei jų patarėjais).

Šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui Duomenų valdytojas gali pasitelkti įvairius paslaugų teikėjus kaip duomenų tvarkytojus, pavyzdžiui: duomenų centrų, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, profesinius patarėjus ir auditorius bei kitas konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) yra mažos tekstinės rinkmenos, kurios patalpinamos jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose (pvz. planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai), jei jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus.

Mūsų naudojami slapukai yra būtini mūsų Svetainės funkcionalumui ir veikimui ir slapukuose saugomą informaciją naudojame tik šiuo tikslu. Jūs kaip duomenų vartotojas galite konfigūruoti savo naršyklę, kad ji priimtų visus arba tam tikrus slapukus. Pažymime, jog slapukų ištrynimas gali trikdyti naršymo spartą, blokuoti prieigą prie svetainės ar jos dalių.

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:
•• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su jūsų asmens duomenimis, pateikiant šių duomenų kopijas (teisė būti informuotam);
•• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis (teisė į ištaisymą);
•• teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas (teisė apriboti tvarkymą);
•• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė į ištrynimą);
•• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
•• teisę reikalauti perkelti jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte jūs pats ir kurie tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu) (teisė į duomenų perkėlimą);
•• teisę atšaukti jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam jūsų asmens duomenų naudojimui (teisė atšaukti sutikimą);
•• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (teisė į apskundimą) (daugiau informacijos – www.ada.lt).

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Paklausimas) Jūs galite pateikti UAB “Keltena” žemiau nurodytais kontaktais.

Atsakymą į Jūsų paklausimą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų jūsų paklausime nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Mūsų kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl jūsų duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti:
Duomenų valdytojas: UAB „Keltena";
Įmonės kodas: 248208340;
PVM mokėtojo kodas: LT482083416;
Registracijos pažymėjimas: Nr. 130388
Buveinės adresas: S. Kerbedžio 21-3, LT-35114 Panevėžys, Lietuva;
Telefonas: +370 45 581071
Telefonas / faksas: +370 45 581072
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d. ir gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime Svetainėje www.keltena.eu ir kitomis priemonėmis.

Tags: privatumo politika